www.petice24.com/vytopna_zlichov

Lze podepsat i bez zveřejnění jména na internetu.Adresa stránek spolku usilujícího o zachování výtopny:

www.masinka.cz